Jaspal x Erb travel set

รับฟรี! Jaspal x Erb travel set รุ่นลิมิตเต็ดอีดิทชั่น เมื่อคุณช้อปสินค้าราคาปกติครบ 4,000 บาท ทั้งออนไลน์และที่สาขา

ด่วน! ก่อนหมด จำกัดของสมนาคุณ 1 ชิ้นต่อลูกค้า 1 ท่านต่อวันเท่านั้น

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมรายการ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3672088-89 หรือ อีเมล: support@jaspal.com
  • โปรโมชั่นนี้มีผลกับการซื้อสินค้าราคาปกติเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ MyCard หรือส่วนลดอื่น ๆ ร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
  • สินค้าที่ร่วมรายการไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี
  • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า หรือถ่ายโอนกรรมสิทธิ ได้ในทุกกรณี
  • จำนวนสิทธิลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 วัน
  • โปรโมชั่นนี้มีผลกับรายการสั่งซื้อสินค้าราคาปกติรวมมูลค่า 4,000 บาทขึ้นไป (ก่อนรวมค่าจัดส่ง ถ้ามี) ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น