พลังแห่งความสุข ก้าวพร้อมแรงใจ ประมวลภาพบรรยากาศงาน Pink Park Run ที่ Jaspal ร่วมสนับสนุนการจัดงาน เพื่อระดมทุนหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) สภากาชาดไทย

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานว่าปัจจุบันพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลกประมาณ 2.3 ล้านคน เสียชีวิตราว 685,000 คนต่อปี สำหรับประเทศไทย มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย จากข้อมูลในปี พ.ศ.2563 พบว่ามีผู้หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 18,000 คนต่อปี หรือคิดเป็น 49 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมราว 4,800 คน หรือคิดเป็น 13 คนต่อวัน ซึ่งแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2566 จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 22,000 คนต่อปี[1]

เนื่องในโอกาสเดือนตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านมโลก Jaspal ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Pink Park Run 2023 บ้านพิงพัก ให้รักช่วย Run ปี 3 เพื่อระดมทุนและหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) สภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ในโครงการภูมิคุ้มกันบำบัด โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และโครงการบ้านพิงพัก โดยมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมมากมาย 

สำหรับสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้มากขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น รับประทานอาหารไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย และดื่มสุรา รวมถึงบางปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม และอายุที่มากขึ้น เป็นต้น[2]

ภายในงานยังมีการมอบผ้าเช็ดหน้าลาย Limited Edition จาก Jaspal เฉพาะงานนี้อีกด้วย

ในด้านการรักษามะเร็งเต้านมมีหลายวิธี เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การรักษาด้วยเคมีบำบัด การรักษาด้วยยาแบบมุ่งเป้า และฮอร์โมน หรือแพทย์อาจใช้หลายวิธีร่วมกันในการรักษาซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมแพทย์และระยะของโรค สุขภาพและความต้องการของผู้ป่วย แม้ว่ามะเร็งเต้านมจะเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน แต่ก็เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เราสามารถตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน เข้ารับการตรวจจากแพทย์หรือพยาบาลเป็นครั้งคราว ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจอัลตร้าซาวน์ร่วมกับเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม[3]

ทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) สภากาชาดไทยที่ www.qscbc.org

#พิงพักให้รักช่วยRUNปี3 #PinkParkRun2023

เชิงอรรถ
[1] กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, “อันดับ 1 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย”, กรมการแพทย์, สืบค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2566,
https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=32540

[2] [3] เรื่องเดียวกัน