เนื่องจากทางบริษัทขนส่งงดให้บริการจัดส่งสินค้าในบางพื้นที่ และบางพื้นที่เกิดความล่าช้ากว่าปกติในการนำส่งสินค้าให้กับท่าน

ตามพื้นที่ดังกล่าว หรือพื้นที่ใกล้เคียงปกติประมาณ 5 - 7 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้ทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ โดยพื้นจัดส่งที่ประสบปัญหา มีรายละเอียดดังนี้

พื้นที่งดให้บริการ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1. นครราชสีมา 30270, 30420
2. อุบลราชธานี 34110, 34160, 34170, 34250, 34270, 34280, 34340, 34350, 34360
3. มหาสารคาม 44130, 44160, 44170, 44210
4. สุรินทร์ 32110, 32130, 32170
5. จันทบุรี 20120, 22170
6. ชลบุรี 20150, 20180, 20110, 20230
7. ภูเก็ต 83100, 83130
8. สุราษฎร์ธานี 84140, 84280, 84310, 84320

พื้นที่จัดส่งล่าช้า

จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1. กรุงเทพมหานคร 10100, 10160, 10170, 10200, 10300
2. นนทบุรี 11110, 11150
3. สมุทรปราการ 10540
4. ปทุมธานี 12170
5. เชียงใหม่ 50000, 50300
6. สระบุรี 18220
7. กาฬสินธุ์ 46000
8. ยโสธร 35110, 35120, 35130
9. หนองคาย 43120
10. ชัยภูมิ 36140
Search engine powered by ElasticSuite