COVID-19 Updates

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังคงมีอยู่ ขอเรียนให้ทราบว่าเราให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน ทางบริษัท ฯ ได้ประสานงานใกล้ชิดกับห้างสรรพสินค้าและผู้ให้เช่าพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ดำเนินการตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดจากองค์กรและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ในขั้นต้น เราได้กำหนดให้มีการดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในร้านค้าทุกสาขาและสำนักงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้เพิ่มการทำความสะอาดผิวสัมผัสในร้านค้าและจัดเตรียมเจลฆ่าเชื้อให้พอเพียงในทุก ๆ สาขา นอกจากนั้น พนักงานทุกคนยังได้รับการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงานทั้งที่หน้าร้านและสำนักงานอีกด้วย

เรายังคงเฝ้าระวังอย่างแข็งขันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของคุณลูกค้า ทีมงาน และชุมชนของเรา

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อาศัยและทำงานอยู่ที่บ้าน คุณสามารถช้อปกับ Jaspal ได้เสมอที่ www.jaspal.com คุณจะได้พบกับสินค้าและบริการคุณภาพเดียวกันกับที่หน้าร้าน - ยิ่งไปกว่านั้น สินค้า Jaspal ของคุณจะถูกส่งตรงถึงที่หน้าประตู

ทีมงาน Jaspal ขอแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกัน หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทันทีที่ help@jaspal.com 

โปรดดูแลรักษาสุขภาพของคุณและครอบครัว

ด้วยความนับถือ,

ทีมงาน Jaspal


การปิดบางสาขาเป็นการชั่วคราว

เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและคำสั่งการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เราได้ดำเนินการปิดหน้าร้านในบางสาขาเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  • JASPAL Central Rayong
  • JASPAL Passione Shopping Destination Rayong

นอกจากนั้น โปรดทราบว่าสาขาอื่น ๆ ที่ยังคงให้บริการอยู่จะปิดทำการในเวลา 21:00น. ของทุกวัน

ที่ยัสปาล เราให้ความสำคัญแก่สุขภาพและความปลอดภัยของคุณลูกค้า ทีมงาน และชุมชนของเราเป็นอันดับแรก เราจะยังคงเฝ้าระวังอย่างแข็งขันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดจากองค์กรและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ในระหว่างนี้ เราได้เตรียมสินค้าและบริการคุณภาพเดียวกันกับที่หน้าร้านเพื่อให้คุณได้ช้อปปิ้งอย่างมั่นใจกับ www.jaspal.com

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราทันทีที่ help@jaspal.com 

โปรดดูแลรักษาสุขภาพของคุณและครอบครัว

ด้วยความนับถือ,

ทีมงาน Jaspal